top of page

ADOPTIEPROCEDURE

Adoptie: Kop

STAP 1

Indien je interesse hebt om bij ons te adopteren, vul dan zeker ons adoptieformulier in. Vul dit eerlijk en volledig in.

Let wel: het invullen van deze vragenlijst betekent niet dat er automatisch wordt overgegaan tot adoptie. Zwerfkattenproject Meerhout VZW behoudt te allen tijde het recht om een adoptant te weigeren.

STAP 2

Na goedkeuring van de vragenlijst nemen wij opnieuw contact met jou op zodat een bezoekje ingepland kan worden. Na het bezoekje evalueren wij de adoptie. Het is dus NIET mogelijk om het katje tijdens het eerste bezoek meteen mee te nemen; dit om impulsieve beslissingen te voorkomen.

STAP 3

Na goedkeuring dient de adoptiebijdrage betaald te worden op ons rekeningnummer met vermelding "naam kat" + "naam adoptant".
Vanaf dat moment ben je zeker van adoptie. 

Het bedrag van de bijdrage en het rekeningnummer wordt u persoonlijk meegedeeld.

STAP 4

Je mag je nieuwe huisgenoot ophalen.

Opgelet: de katjes komen ter adoptie nadat ze hun eerste vaccin hebben gehad. Zodra ze hun 2e vaccin hebben gehad en ze gesteriliseerd zijn, kunnen ze naar hun nieuwe thuis vertrekken. Normaal is dat na ongeveer 3 weken, maar dit is afhankelijk van het gewicht van het katje.

Adoptie: Plan
bottom of page